BLOG > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Naše společnost klade velký důraz na ochranu osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány transparentně, pro konkrétní účely a pouze v nezbytně potřebném rozsahu. K ochraně osobních údajů přistupujeme s maximální odpovědností a zabezpečujeme je pomocí moderních technologických i organizačních opatření. Uchováváme je bezpečně a ochraňujeme před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu [email protected].

Práva subjektů údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na uvedeném e-mailu. Významně dbáme na to, aby vaše práva byla respektována a veškeré požadavky byly vyřízeny v souladu s právními normami a s maximální pečlivostí.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte majitele webu, pana Dalibora Křenka, na adrese Jezuitská 1, 602 00 Brno, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected]. Jsme zde, abychom vám pomohli s jakýmikoli dotazy nebo obavami ohledně ochrany vašich osobních údajů.